Cà Mau: Sà lan tông sập nhiều nhà dân rồi bỏ trốn

Cà Mau: Sà lan tông sập nhiều nhà dân rồi bỏ trốn

Tông sập nhiều nhà dân, tài công vẫn điều khiển sà lan bỏ trốn

Tông sập nhiều nhà dân, tài công vẫn điều khiển sà lan bỏ trốn

Sà lan đâm sập 5 nhà dân lúc nửa đêm rồi bỏ chạy, nhiều trẻ rơi xuống sông

Sà lan đâm sập 5 nhà dân lúc nửa đêm rồi bỏ chạy, nhiều trẻ rơi xuống sông

Sà lan tông nhà dân trong đêm, 3 trẻ nhỏ rơi xuống sông

Sà lan tông nhà dân trong đêm, 3 trẻ nhỏ rơi xuống sông

Sà lan tông sập 5 nhà dân trong đêm, nhiều trẻ thoát chết

Sà lan tông sập 5 nhà dân trong đêm, nhiều trẻ thoát chết

Ba đứa trẻ thoát chết khi sà lan tông sập nhà

Ba đứa trẻ thoát chết khi sà lan tông sập nhà

Sà lan tông sập 5 căn nhà, 3 cháu bé văng xuống sông

Sà lan tông sập 5 căn nhà, 3 cháu bé văng xuống sông

Tông sập 5 nhà dân và làm hư hỏng 2 bè cá, tài công lái sà lan bỏ trốn

Tông sập 5 nhà dân và làm hư hỏng 2 bè cá, tài công lái sà lan bỏ trốn

Tông sập 5 nhà dân, tài công lái sà lan bỏ chạy trong đêm

Tông sập 5 nhà dân, tài công lái sà lan bỏ chạy trong đêm

Sà lan tông nhà dân rồi bỏ chạy, nhiều trẻ em rớt xuống sông trong đêm

Sà lan tông nhà dân rồi bỏ chạy, nhiều trẻ em rớt xuống sông trong đêm