Lên cơn 'ngáo đá', nam thanh niên vác dao dọa chém hàng xóm rồi ôm bình gas cố thủ

Lên cơn 'ngáo đá', nam thanh niên vác dao dọa chém hàng xóm rồi ôm bình gas cố thủ

Cả xóm hoảng loạn vì người nghiện lên cơn trong đêm

Cả xóm hoảng loạn vì người nghiện lên cơn trong đêm

Phát hoảng người đàn ông câu điện 220V vào bình gas, cố thủ trong nhà

Phát hoảng người đàn ông câu điện 220V vào bình gas, cố thủ trong nhà

Người đàn ông câu điện 220V vào bình gas, cố thủ trong nhà

Người đàn ông câu điện 220V vào bình gas, cố thủ trong nhà

Kẻ nghi ngáo đá đòi chém người, lấy điện câu vào bình gas cố thủ

Kẻ nghi ngáo đá đòi chém người, lấy điện câu vào bình gas cố thủ

Nam thanh niên nghi ngáo đá đốt nhà, chống cự công an

Nam thanh niên nghi ngáo đá đốt nhà, chống cự công an

Khống chế thanh niên ngáo đá châm xăng đốt nhà

Khống chế thanh niên ngáo đá châm xăng đốt nhà

Ngáo đá, một thanh niên dùng dao đe dọa chém người và đốt nhà

Ngáo đá, một thanh niên dùng dao đe dọa chém người và đốt nhà