Đấu Hồng Hài Nhi, Tôn Ngộ Không suýt phải trả giá bằng tính mạng

Tây Du Ký 86 để có thể trở thành kinh điển, không chỉ nhờ nội dung và hình ảnh hấp dẫn, mà còn bởi kỹ năng...
Tây Du Ký 86: Phân cảnh chỉ có thể quay một lần, 'Tôn Ngộ Không' suýt phải trả giá bằng tính mạng

Tây Du Ký 86: Phân cảnh chỉ có thể quay một lần, 'Tôn Ngộ Không' suýt phải trả giá bằng tính mạng

Tây Du Ký 86: Hồng Hài Nhi năm đó giờ ra sao?

Tây Du Ký 86: Hồng Hài Nhi năm đó thiêu cháy Ngộ Không bây giờ ra sao?

Tây Du Ký 86: Hồng Hài Nhi năm đó thiêu cháy Ngộ Không bây giờ ra sao?

Tây Du Ký 86: Hồng Hài Nhi năm đó thiêu cháy Ngộ Không bây giờ ra sao?

Tây Du Ký: Yêu tinh nhện không chịu để lộ cơ thể, bất ngờ với cách đạo diễn Dương Khiết qua mắt khản giả

Tây Du Ký: Yêu tinh nhện không chịu để lộ cơ thể, bất ngờ với cách đạo diễn Dương Khiết qua mắt khản giả

Sau 33 năm, Quốc Vương Nữ Nhi Quốc trong Tây Du Ký 86 bây giờ như thế nào?

Sau 33 năm, Quốc Vương Nữ Nhi Quốc trong Tây Du Ký 86 bây giờ như thế nào?