Lãnh đạo các nước gặp mặt tại Hội nghị G20 ở Argentina

Lãnh đạo các nước gặp mặt tại Hội nghị G20 ở Argentina

Gibraltar khẳng định luôn thuộc về nước Anh

Gibraltar khẳng định luôn thuộc về nước Anh

Thỏa thuận về Gibraltar mở đường cho Brexit

Thỏa thuận về Gibraltar mở đường cho Brexit

Triển vọng ''sáng'' cho việc dự thảo Brexit được EU nhất trí thông qua

Triển vọng ''sáng'' cho việc dự thảo Brexit được EU nhất trí thông qua

Thủ tướng Tây Ban Nha thăm Cuba: Bước tiến lịch sử

Thủ tướng Tây Ban Nha thăm Cuba: Bước tiến lịch sử

Vấn đề Brexit: Tây Ban Nha gia tăng áp lực liên quan tới Gibraltar

Vấn đề Brexit: Tây Ban Nha gia tăng áp lực liên quan tới Gibraltar

Đàm phán Brexit lâm nguy vì tranh chấp Gibraltar

Đàm phán Brexit lâm nguy vì tranh chấp Gibraltar

Tây Ban Nha và Cuba nhất trí củng cố hợp tác song phương

Tây Ban Nha và Cuba nhất trí củng cố hợp tác song phương

EU-Anh nhất trí dự thảo tuyên bố về quan hệ hậu Brexit

EU-Anh nhất trí dự thảo tuyên bố về quan hệ hậu Brexit

Chuyến thăm Cuba của Thủ tướng Tây Ban Nha mở ra trang sử mới?

Chuyến thăm Cuba của Thủ tướng Tây Ban Nha mở ra trang sử mới?

Anh và EU thống nhất dự thảo thỏa thuận Brexit

Anh và EU thống nhất dự thảo thỏa thuận Brexit

Brexit: Quyền đánh bắt cá và số phận Gibraltar vẫn chưa được giải quyết

Brexit: Quyền đánh bắt cá và số phận Gibraltar vẫn chưa được giải quyết

Thủ tướng Tây Ban Nha thăm Cuba lần đầu tiên sau 32 năm

Thủ tướng Tây Ban Nha thăm Cuba lần đầu tiên sau 32 năm

Tây Ban Nha coi chủ quyền của Gibraltar là một điều kiện để ủng hộ 'ly hôn' Brexit

Tây Ban Nha coi chủ quyền của Gibraltar là một điều kiện để ủng hộ 'ly hôn' Brexit

Tây Ban Nha yêu cầu Anh đàm phán trực tiếp về vùng lãnh thổ Gibraltar

Tây Ban Nha yêu cầu Anh đàm phán trực tiếp về vùng lãnh thổ Gibraltar

Thủ tướng Tây Ban Nha: Sẽ bỏ phiếu chống lại Brexit nếu không có thay đổi với Gibraltar

Thủ tướng Tây Ban Nha: Sẽ bỏ phiếu chống lại Brexit nếu không có thay đổi với Gibraltar

Tây Ban Nha quyết chặn Brexit nếu vẫn tranh chấp lãnh thổ với Anh

Tây Ban Nha quyết chặn Brexit nếu vẫn tranh chấp lãnh thổ với Anh

Tây Ban Nha sẽ có hành động pháp lý với cuộc bỏ phiếu của Catalonia

Tây Ban Nha sẽ có hành động pháp lý với cuộc bỏ phiếu của Catalonia

Thủ tướng Tây Ban Nha đối mặt với áp lực tiến hành bầu cử sớm

Thủ tướng Tây Ban Nha đối mặt với áp lực tiến hành bầu cử sớm

Catalonia tiếp tục gửi thư kiến nghị được xem xét độc lập

Catalonia tiếp tục gửi thư kiến nghị được xem xét độc lập

Chính sách tiếp nhận người nhập cư tiếp tục gây chia rẽ EU

Chính sách tiếp nhận người nhập cư tiếp tục gây chia rẽ EU

Ronaldo được cả Tổng thống và Chủ tịch QH Bồ Đào Nha đích thân úy lạo

Ronaldo được cả Tổng thống và Chủ tịch QH Bồ Đào Nha đích thân úy lạo