Thông tin từ đường dây nóng

Vụ phá hộ lan QL 1A tại Bắc Giang: Bắt đầu đóng các điểm hộ lan bị tháo dỡ trái phép

Vụ phá hộ lan QL 1A tại Bắc Giang: Bắt đầu đóng các điểm hộ lan bị tháo dỡ trái phép

Đóng toàn bộ các điểm hộ lan bị tháo dỡ trái phép

Đóng toàn bộ các điểm hộ lan bị tháo dỡ trái phép

Vụ phá hộ lan QL 1A tại Bắc Giang: Sẽ đóng toàn bộ các điểm hộ lan bị tháo dỡ trái phép

Vụ phá hộ lan QL 1A tại Bắc Giang: Sẽ đóng toàn bộ các điểm hộ lan bị tháo dỡ trái phép

Đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Vụ phá hộ lan QL 1A tại Bắc Giang: Hơn 40 điểm bị tháo dỡ trên toàn tuyến

Vụ phá hộ lan QL 1A tại Bắc Giang: Hơn 40 điểm bị tháo dỡ trên toàn tuyến

Công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn 'phản hồi' về việc hàng chục nghìn khối đất thải đi đâu?

Công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn 'phản hồi' về việc hàng chục nghìn khối đất thải đi đâu?

Kỳ 3 - Hàng chục nghìn m3 đất thải 'mất tích' trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn: Chủ đầu tư nói gì

Kỳ 3 - Hàng chục nghìn m3 đất thải 'mất tích' trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn: Chủ đầu tư nói gì

Kỳ 1 - Sự mất tích bí ẩn của hàng chục nghìn m3 đất thải dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Kỳ 1 - Sự mất tích bí ẩn của hàng chục nghìn m3 đất thải dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Bắc Giang: Thêm một bãi đổ đất thải dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn rơi vào cảnh 'vườn không nhà trống'

Bắc Giang: Thêm một bãi đổ đất thải dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn rơi vào cảnh 'vườn không nhà trống'