Trùm địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện 'phù phép' 43 dự án 'ma' để lừa đảo

Trùm địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện 'phù phép' 43 dự án 'ma' để lừa đảo

Cảnh hoang vắng tại những dự án 'ma' của Alibaba

Cảnh hoang vắng tại những dự án 'ma' của Alibaba

Cảnh hoang vắng tại những dự án 'ma' của Alibaba

Cảnh hoang vắng tại những dự án 'ma' của Alibaba

Nhân viên Alibaba cố thuyết phục khách hàng về các dự án 'ma'

Nhân viên Alibaba cố thuyết phục khách hàng về các dự án 'ma'

Vụ Alibaba: Kẽ hở pháp lý và trách nhiệm của ngành chức năng

Vụ Alibaba: Kẽ hở pháp lý và trách nhiệm của ngành chức năng

Khách hàng kéo đến địa ốc Alibaba đòi tiền: Ra về tay trắng

Khách hàng kéo đến địa ốc Alibaba đòi tiền: Ra về tay trắng

Khách hàng đến Địa ốc Alibaba đòi tiền

Khách hàng đến Địa ốc Alibaba đòi tiền