Đình chỉ hoạt động 19 bến thủy nội địa ở TP.HCM

Đình chỉ hoạt động 19 bến thủy nội địa ở TP.HCM

Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định đình chỉ hoạt động 19 bến thủy nội địa trên địa...