Kéo gần khoảng cách y tế

Kéo gần khoảng cách y tế

Nâng cao chất lượng y tế cơ sở để 'kéo' bệnh nhân về, giảm quá tải cho tuyến trên là mục tiêu mà ngành y tế...