Tiền Giang: Lại kêu trời vụ phòng khám có người Trung Quốc làm việc

Tiền Giang: Lại kêu trời vụ phòng khám có người Trung Quốc làm việc

Tiền Giang: Lại kêu trời vụ phòng khám có người Trung Quốc làm việc

Tiền Giang: Lại kêu trời vụ phòng khám có người Trung Quốc làm việc

Bài 1: 'Vẽ' bệnh ăn tiền với giá 'trên trời'

Bài 1: 'Vẽ' bệnh ăn tiền với giá 'trên trời'

Tiền Giang: Phòng khám đa khoa tư nhân thu phí điều trị gấp 10 lần không bị xử lý

Tiền Giang: Phòng khám đa khoa tư nhân thu phí điều trị gấp 10 lần không bị xử lý

Phòng khám đa khoa tư nhân thu phí bệnh nhân quá cao

Phòng khám đa khoa tư nhân thu phí bệnh nhân quá cao

Phòng khám Trung Quốc cho người giả công an đe dọa nạn nhân

Phòng khám Trung Quốc cho người giả công an đe dọa nạn nhân

Tố phòng khám Trung Quốc trên mạng, bị công an xã mời làm việc

Tố phòng khám Trung Quốc trên mạng, bị công an xã mời làm việc

Phòng khám Trung Quốc về Tiền Giang lừa đảo

Phòng khám Trung Quốc về Tiền Giang lừa đảo