Cây ngã đè chết hai mẹ con đang ngủ

Cây ngã đè chết hai mẹ con đang ngủ

Cây xanh ngã đè sập nhà làm 2 mẹ con tử vong

Cây xanh ngã đè sập nhà làm 2 mẹ con tử vong

Chồng không kịp ứng cứu, 2 mẹ con bị cây đổ đè tử vong

Chồng không kịp ứng cứu, 2 mẹ con bị cây đổ đè tử vong

Cây bật gốc đè chết hai mẹ con đang ngủ

Cây bật gốc đè chết hai mẹ con đang ngủ

Cây đổ đè sập nhà, hai mẹ con tử vong thương tâm lúc rạng sáng

Cây đổ đè sập nhà, hai mẹ con tử vong thương tâm lúc rạng sáng

An Giang: Cây ngã đè sập nhà, hai mẹ con tử vong lúc rạng sáng

An Giang: Cây ngã đè sập nhà, hai mẹ con tử vong lúc rạng sáng

Cây ngã đè sập nhà, mẹ và con trai 3 tuổi tử vong

Cây ngã đè sập nhà, mẹ và con trai 3 tuổi tử vong

Cây ngã đè chết hai mẹ con đang ngủ

Cây ngã đè chết hai mẹ con đang ngủ

Mưa lớn làm đổ cây đè chết hai mẹ con nghèo

Cây đổ vào nhà dân, đè chết 2 mẹ con

Cây đổ vào nhà dân, đè chết 2 mẹ con

Cây đổ vào nhà dân, đè chết 2 mẹ con

Cây đổ vào nhà dân, đè chết 2 mẹ con

Cây đổ vào nhà, đè chết hai mẹ con đang ngủ

Cây đổ vào nhà, đè chết hai mẹ con đang ngủ

Đang ngủ trong nhà, 2 mẹ con bị cây đè tử vong

An Giang: Cây đổ đè sập nhà, hai mẹ con tử vong

Cây đổ đè sập nhà khiến hai mẹ con tử vong tại An Giang

Cây đổ đè sập nhà khiến hai mẹ con tử vong tại An Giang