Chồng chéo trong quy hoạch cảng hàng hóa và cảng cá tại Bình Định

Chồng chéo trong quy hoạch cảng hàng hóa và cảng cá tại Bình Định

Chồng chéo quy hoạch cảng tại Quy Nhơn - Bài 2: Lúng túng tìm phương án giải quyết

Chồng chéo quy hoạch cảng tại Quy Nhơn - Bài 2: Lúng túng tìm phương án giải quyết

Chồng chéo trong quy hoạch cảng tại Quy Nhơn - Bài 1: Tàu thuyền neo đậu khó khăn

Chồng chéo trong quy hoạch cảng tại Quy Nhơn - Bài 1: Tàu thuyền neo đậu khó khăn

Khuất tất dự án mở rộng Tân cảng Quy Nhơn!

Khuất tất dự án mở rộng Tân cảng Quy Nhơn!

Cảng cá đã chật, còn cho cảng hàng thuê mặt nước!

Cảng cá đã chật, còn cho cảng hàng thuê mặt nước!

Phần mở rộng Tân cảng Quy Nhơn nằm ngoài quy hoạch!

Phần mở rộng Tân cảng Quy Nhơn nằm ngoài quy hoạch!

Bình Định: Cho phép DN tiếp tục lấn biển xây dựng cảng hàng

Bình Định: Cho phép DN tiếp tục lấn biển xây dựng cảng hàng

Tân cảng Quy Nhơn được phép tiếp tục dự án xây dựng cảng container

Tân cảng Quy Nhơn được phép tiếp tục dự án xây dựng cảng container

Bình Định: Nỗi lo cảng hàng 'đè' cảng cá

Bình Định: Nỗi lo cảng hàng 'đè' cảng cá

Bình Định: Tân cảng Quy Nhơn bị 'tuýt còi' việc đổ xà bần lấp biển

Bình Định: Tân cảng Quy Nhơn bị 'tuýt còi' việc đổ xà bần lấp biển

Xứng tầm nơi cảng biển

Xứng tầm nơi cảng biển