TP.HCM yêu cầu dự án Tân Bình Tower tháo dỡ phần xây dựng trái phép

TP.HCM yêu cầu dự án Tân Bình Tower tháo dỡ phần xây dựng trái phép

TP.HCM kiểm điểm sở, ngành để xảy ra sai phạm dự án nhà ở

TP.HCM kiểm điểm sở, ngành để xảy ra sai phạm dự án nhà ở

Kiểm điểm nhiều sở, ngành liên quan dự án Tân Bình Apartment

Kiểm điểm nhiều sở, ngành liên quan dự án Tân Bình Apartment

Đình chỉ hoạt động kinh doanh 12 tháng đối với chủ đầu tư dự án Tân Bình Tower

Đình chỉ hoạt động kinh doanh 12 tháng đối với chủ đầu tư dự án Tân Bình Tower

Doanh nghiệp chậm giao nhà ở xã hội: Cơ quan chức năng chỉ biết đốc thúc

Doanh nghiệp chậm giao nhà ở xã hội: Cơ quan chức năng chỉ biết đốc thúc

Mỏi mòn chờ nhà ở xã hội của dự án Tân Bình Tower

Mỏi mòn chờ nhà ở xã hội của dự án Tân Bình Tower

Mỏi mòn chờ nhà ở xã hội của dự án Tân Bình Tower

Mỏi mòn chờ nhà ở xã hội của dự án Tân Bình Tower

Vỡ mộng nhà xã hội: Dân nghèo gặp eo vì dự án 'lầy'

Vỡ mộng nhà xã hội: Dân nghèo gặp eo vì dự án 'lầy'

Tân Bình Tower: 'Cơn ác mộng' đối với người mua nhà

Tân Bình Tower: 'Cơn ác mộng' đối với người mua nhà

Khách hàng chờ dài cổ vì chủ đầu tư dự án Tân Bình Tower nhiều lần thất hứa

Khách hàng chờ dài cổ vì chủ đầu tư dự án Tân Bình Tower nhiều lần thất hứa

Khách hàng dài cổ chờ nhà vì chủ đầu tư thất hứa

Khách hàng dài cổ chờ nhà vì chủ đầu tư thất hứa

Chủ đầu tư dự án Tân Bình Apartment liên tục thất hứa, dân dài cổ chờ nhà

Chủ đầu tư dự án Tân Bình Apartment liên tục thất hứa, dân dài cổ chờ nhà

Dự án Tân Bình Tower: Cư dân lại vây chủ đầu tư đòi nhà

Dự án Tân Bình Tower: Cư dân lại vây chủ đầu tư đòi nhà

Chủ đầu tư 7 lần thất hứa, khách mua dự án Tân Bình mòn mỏi chờ nhà

Chủ đầu tư 7 lần thất hứa, khách mua dự án Tân Bình mòn mỏi chờ nhà

'Vây' chủ đầu tư dự án đòi nhà

'Vây' chủ đầu tư dự án đòi nhà

'Vây' chủ đầu tư dự án đòi nhà

'Vây' chủ đầu tư dự án đòi nhà