Chạy không thoát

Chạy không thoát

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Quảng Nam cho vay trang trại nuôi heo 'chui', khả năng mất vốn lớn

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Quảng Nam cho vay trang trại nuôi heo 'chui', khả năng mất vốn lớn

Vụ HTX Nông nghiệp Tân Hưng Phát hoạt động 'chui': Dứt khoát phải đóng cửa!

Vụ HTX Nông nghiệp Tân Hưng Phát hoạt động 'chui': Dứt khoát phải đóng cửa!

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Quảng Nam cho vay trang trại nuôi heo 'chui', khả năng mất vốn lớn

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Quảng Nam cho vay trang trại nuôi heo 'chui', khả năng mất vốn lớn

Phản hồi bài báo Cán bộ xã nghèo hùn vốn mở HTX chăn nuôi 'chui'

Phản hồi bài báo Cán bộ xã nghèo hùn vốn mở HTX chăn nuôi 'chui'

Vụ HTX Nông nghiệp Tân Hưng Phát hoạt động 'chui': Dứt khoát phải đóng cửa!

Vụ HTX Nông nghiệp Tân Hưng Phát hoạt động 'chui': Dứt khoát phải đóng cửa!

Cán bộ xã nghèo hùn vốn mở hợp tác xã chăn nuôi 'chui'

Cán bộ xã nghèo hùn vốn mở hợp tác xã chăn nuôi 'chui'

Đại Lộc (Quảng Nam): Chính quyền xử lý kiểu 'giương cao đánh khẽ'(!)

Đại Lộc (Quảng Nam): Chính quyền xử lý kiểu 'giương cao đánh khẽ'(!)

Thông tin từ đường dây nóng

Đại Lộc (Quảng Nam): Một trang trại nuôi heo 'chui' quy mô lớn ngay cạnh QL14B

Đại Lộc (Quảng Nam): Một trang trại nuôi heo 'chui' quy mô lớn ngay cạnh QL14B