Khai trương không gian nghệ thuật Flamingo – Art in the forest 2017

Khai trương không gian nghệ thuật Flamingo – Art in the forest 2017

Khai mạc Không gian nghệ thuật Flamingo – Art In The Forest 2017

Khai mạc Không gian nghệ thuật Flamingo – Art In The Forest 2017

Khai mạc Không gian nghệ thuật trong rừng Flamingo

Khai trương không gian nghệ thuật trong rừng - AIF 2017

Choáng ngợp với Không gian nghệ thuật trong rừng

Choáng ngợp với Không gian nghệ thuật trong rừng

Không gian nghệ thuật Flamingo hút khách đến thăm

Không gian nghệ thuật Flamingo hút khách đến thăm

Trại nghệ thuật tạo hình quốc tế trong rừng

Trại nghệ thuật tạo hình quốc tế trong rừng