Nghiện game online, Facebook dễ bị tâm thần

Nghiện game online, Facebook dễ bị tâm thần

Các bệnh viện tâm thần đều ghi nhận những ca bệnh của người trẻ có nguyên nhân xuất phát từ việc 'nghiện'...