Doanh nghiệp Nhà nước cần được giải thoát khỏi các gánh nặng

Doanh nghiệp Nhà nước cần được giải thoát khỏi các gánh nặng

Thúc đẩy cổ phần hóa DNNN và chống thất thoát vốn nhà nước tại DN là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng không chỉ...
Tháo lực cản kìm hãm cổ phần hóa

Tháo lực cản kìm hãm cổ phần hóa

Thủ tướng: Kiên quyết xóa 'sân sau' doanh nghiệp Nhà nước

Thủ tướng: Kiên quyết xóa 'sân sau' doanh nghiệp Nhà nước

Có doanh nghiệp nhà nước có tới mười mấy 'sân sau'

Có doanh nghiệp nhà nước có tới mười mấy 'sân sau'

Thủ tướng: Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức để chậm trễ trong cổ phần hóa

Thủ tướng: Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức để chậm trễ trong cổ phần hóa

'Có ông 14-15 'sân sau', đừng tưởng Thủ tướng không biết'

'Có ông 14-15 'sân sau', đừng tưởng Thủ tướng không biết'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Bán cảng lớn Quy Nhơn mà như cho không'

Thủ tướng: 'Tâm lý sợ mất vị trí, vai trò sau cổ phần hóa, thoái vốn và tư tưởng yên vị đã, đang kìm hãm tiến độ đổi mới'

Không thể câu giờ

Cổ phần hóa vẫn chậm

Quy trình xác nhận thương binh rất chặt chẽ nhưng vẫn có đến hàng trăm hồ sơ giả mạo trót lọt?

Sợ bệnh chân tay miệng, phụ huynh lo ngay ngáy chuyện giữ cho con 'sạch từng centimet'