Thừa Thiên Huế: Thiếu đất sản xuất, dân tái định cư thủy điện 'khổ' trăm bề

Thừa Thiên Huế: Thiếu đất sản xuất, dân tái định cư thủy điện 'khổ' trăm bề

Bố trí 3.600 tỷ đồng ngân sách cho việc tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang

Bố trí 3.600 tỷ đồng ngân sách cho việc tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang

Trình Chính phủ cho phép sử dụng 3.600 tỷ đồng vốn khấu hao để ổn định vùng tái định cư

Trình Chính phủ cho phép sử dụng 3.600 tỷ đồng vốn khấu hao để ổn định vùng tái định cư

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Sơn La

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Sơn La

Sơn La chăm lo công tác di dân, tái định cư các dự án thủy điện

Sơn La chăm lo công tác di dân, tái định cư các dự án thủy điện

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại tỉnh Sơn La

THỪA THIÊN - HUẾ: DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN CHƯA THỂ AN CƯ

THỪA THIÊN - HUẾ: DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN CHƯA THỂ AN CƯ

Dân vùng tái định cư thủy điện A Lưới bấp bênh nơi ở mới

Dân vùng tái định cư thủy điện A Lưới bấp bênh nơi ở mới

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 26-8

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 26-8

Kon Tum: Đẩy mạnh thanh - kiểm tra về tài nguyên và môi trường

Kon Tum: Đẩy mạnh thanh - kiểm tra về tài nguyên và môi trường

'Tối mặt' vì... nhường đất cho thủy điện

'Tối mặt' vì... nhường đất cho thủy điện

'Giảm dần sự chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa'

'Giảm dần sự chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa'

'Giảm dần sự chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa'

'Giảm dần sự chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa'

Hơn 1.300 đơn thư phản ánh về chính sách di dân tái định cư Thủy điện Sơn La

Hơn 1.300 đơn thư phản ánh về chính sách di dân tái định cư Thủy điện Sơn La

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại Điện Biên

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại Điện Biên

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Điện Biên

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Điện Biên

Hỗ trợ đồng bào sản xuất, kinh doanh vùng tái định cư thủy điện Sơn La

Hỗ trợ đồng bào sản xuất, kinh doanh vùng tái định cư thủy điện Sơn La