Ghi nhận trong công tác cán bộ ở huyện Ngọc Lặc

8 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính

8 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính

Ngành Hải quan: Tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động

Ngành Hải quan: Tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động

Ngành Hải quan: Tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động

Ngành Hải quan: Tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở Kim Sơn

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở Kim Sơn

Nhiều kế toán hoang mang trước kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương

Nhiều kế toán hoang mang trước kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương

Bộ Tài chính yêu cầu xử nghiêm cán bộ thuế 'vòi' tiền doanh nghiệp

Bộ Tài chính yêu cầu xử nghiêm cán bộ thuế 'vòi' tiền doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tổng cục Hải quan kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí