Trung - Nhật so kè về năng lực tàu ngầm tại vùng biển châu Á

Trung - Nhật so kè về năng lực tàu ngầm tại vùng biển châu Á

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân VN với Hải quân các nước

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân VN với Hải quân các nước

Kinh ngạc giai thoại Mỹ đánh chìm tàu ngầm Nhật nhờ khoai tây

Kinh ngạc giai thoại Mỹ đánh chìm tàu ngầm Nhật nhờ khoai tây

Việt Nam nói gì về tàu Anh, Nhật hoạt động trên Biển Đông?

Việt Nam nói gì về tàu Anh, Nhật hoạt động trên Biển Đông?

Người phát ngôn thông tin về việc tàu chiến nước ngoài diễn tập ở Biển Đông

Người phát ngôn thông tin về việc tàu chiến nước ngoài diễn tập ở Biển Đông

VN thông tin về hoạt động của tàu chiến Anh, Nhật trên Biển Đông

VN thông tin về hoạt động của tàu chiến Anh, Nhật trên Biển Đông

Điều chưa biết tàu ngầm Nhật Bản sắp tới Biển Đông

Điều chưa biết tàu ngầm Nhật Bản sắp tới Biển Đông