Muốn có mặt trên chuyến tàu Titanic II của tương lai, bạn sẽ tốn bao nhiêu?

Muốn có mặt trên chuyến tàu Titanic II của tương lai, bạn sẽ tốn bao nhiêu?

Tàu Titanic II và tham vọng tiếp tục hành trình của 'tiền bối'

Tàu Titanic II và tham vọng tiếp tục hành trình của 'tiền bối'

Tàu Titanic II và tham vọng tiếp tục hành trình của 'tiền bối'

Tàu Titanic II và tham vọng tiếp tục hành trình của 'tiền bối'

Tàu Titanic II có thể giương buồm vào năm 2022

Tàu Titanic II có thể giương buồm vào năm 2022

Titanic II sẽ ra khơi vào năm 2022

Titanic II sẽ ra khơi vào năm 2022

Con tàu huyền thoại Titanic sẽ trở lại vào năm 2020

Con tàu huyền thoại Titanic sẽ trở lại vào năm 2020

Clip: Ấn định thời gian bản sao tàu Titanic ra khơi

Clip: Ấn định thời gian bản sao tàu Titanic ra khơi

Tàu Titanic II sẽ nhổ neo vào năm 2022, lặp lại hành trình lịch sử của con tàu đầu tiên

Tàu Titanic II sẽ nhổ neo vào năm 2022, lặp lại hành trình lịch sử của con tàu đầu tiên

Tàu Titanic II sẽ lặp lại hải trình của 'tiền bối' vào năm 2022

Tàu Titanic II sẽ lặp lại hải trình của 'tiền bối' vào năm 2022