Tàu Hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng

CLIP: Tàu chiến Hải quân Hàn Quốc tới Đà Nẵng

CLIP: Tàu chiến Hải quân Hàn Quốc tới Đà Nẵng

2 tàu Hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

2 tàu Hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Khám phá hai chiến hạm của hải quân Hàn Quốc vừa cập cảng Đà Nẵng

Khám phá hai chiến hạm của hải quân Hàn Quốc vừa cập cảng Đà Nẵng

Hai chiến hạm của hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Hai chiến hạm của hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Chiến hạm Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị Đà Nẵng

Chiến hạm Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng

Tàu hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa

Tàu hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa

Tàu hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa

Tàu hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa

Hình ảnh: Chiến hạm Hải quân Hàn Quốc tới Đà Nẵng

Hình ảnh: Chiến hạm Hải quân Hàn Quốc tới Đà Nẵng

Hai tàu chiến hải quân Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng

Hai tàu chiến hải quân Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng