Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu cán bộ đoàn tàu không số

Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu cán bộ đoàn tàu không số

Khánh Hòa: Dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ 'tàu không số'

Khánh Hòa: Dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ 'tàu không số'

Họp mặt truyền thống 57 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Họp mặt truyền thống 57 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Tàu HQ-671 thành Bảo vật quốc gia

Tàu HQ-671 thành Bảo vật quốc gia

Họp mặt kỷ niệm 57 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Họp mặt kỷ niệm 57 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Bè, nhà hàng nổi phục vụ du lịch hoạt động trái phép: Ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm

Bè, nhà hàng nổi phục vụ du lịch hoạt động trái phép: Ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm

Gặp người cựu chiến binh trên con tàu không số huyền thoại năm xưa

Gặp người cựu chiến binh trên con tàu không số huyền thoại năm xưa

Cận cảnh tàu không số duy nhất còn lại của tuyến 'đường Hồ Chí Minh trên biển'

Cận cảnh tàu không số duy nhất còn lại của tuyến 'đường Hồ Chí Minh trên biển'

Gặp dòng chảy xa bờ

Gặp dòng chảy xa bờ

Đèn hành trình của tàu Không số

Đèn hành trình của tàu Không số

Kỷ niệm 50 năm ngày đoàn tàu không số làm nhiệm vụ đặc biệt

Kỷ niệm 50 năm ngày đoàn tàu không số làm nhiệm vụ đặc biệt