Ba tàu Hải quân Hoàng Gia Australia đã cập cảng Tp. Hồ Chí Minh

Ba tàu Hải quân Hoàng Gia Australia đã cập cảng Tp. Hồ Chí Minh

Hải quân Hoàng gia Australia thăm Việt Nam

Hải quân Hoàng gia Australia thăm Việt Nam

Cận cảnh 3 tàu Hải quân Hoàng gia Australia vừa cập cảng Sài Gòn

Cận cảnh 3 tàu Hải quân Hoàng gia Australia vừa cập cảng Sài Gòn

Tàu khu trục Hải quân Hoàng gia Australia thăm TP.HCM

Tàu khu trục Hải quân Hoàng gia Australia thăm TP.HCM

Ba tàu Hải quân Hoàng gia Australia bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Ba tàu Hải quân Hoàng gia Australia bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Ngắm trang bị trên 3 tàu Hải quân Hoàng gia Australia vừa cập cảng Sài Gòn

Ngắm trang bị trên 3 tàu Hải quân Hoàng gia Australia vừa cập cảng Sài Gòn

Bộ 3 tàu Hải quân Hoàng gia Úc thăm TP HCM

Bộ 3 tàu Hải quân Hoàng gia Úc thăm TP HCM