Cứu sống 12 thuyền viên bị chìm tàu ở Cửa Lò (Nghệ An)

Cứu sống 12 thuyền viên bị chìm tàu ở Cửa Lò (Nghệ An)

Chìm tàu chở than 4.600 tấn, 12 thuyền viên may mắn thoát nạn

Chìm tàu chở than 4.600 tấn, 12 thuyền viên may mắn thoát nạn

Ứng cứu 12 thuyền viên gặp nạn khu vực Cửa Lò

Ứng cứu 12 thuyền viên gặp nạn khu vực Cửa Lò

Tàu chở 12 thuyền viên và 4.600 tấn than chìm trên biển Cửa Lò

Tàu chở 12 thuyền viên và 4.600 tấn than chìm trên biển Cửa Lò

Nghệ An: Chìm tàu hàng, 12 thuyền viên rơi xuống biển

Nghệ An: Chìm tàu hàng, 12 thuyền viên rơi xuống biển

Tàu chở 12 thuyền viên và 4.600 tấn than chìm trên biển

Tàu chở 12 thuyền viên và 4.600 tấn than chìm trên biển

Chìm tàu trên đường vào cảng Cửa Lò: 12 thuyền viên rơi xuống biển

Chìm tàu trên đường vào cảng Cửa Lò: 12 thuyền viên rơi xuống biển

Cứu 12 thuyền viên bị nạn trên vùng biển Cửa Lò

Cứu 12 thuyền viên bị nạn trên vùng biển Cửa Lò

12 thuyền viên bị nạn gần vùng biển Cửa Lò vừa được cứu

12 thuyền viên bị nạn gần vùng biển Cửa Lò vừa được cứu

Chìm tàu hàng ở Nghệ An, 12 thuyền viên được cứu

Chìm tàu hàng ở Nghệ An, 12 thuyền viên được cứu