Tàu Hải quân Brunei thăm hữu nghị Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm hữu nghị Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm Việt Nam

Tàu Hải quân Brunei thăm Việt Nam

Đà Nẵng: Đón tàu Hải quân Brunei mang tên KDB DARUTTAQWA.

Đà Nẵng: Đón tàu Hải quân Brunei mang tên KDB DARUTTAQWA.

Tàu hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm hữu nghị Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm hữu nghị Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm chính thức TP Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm chính thức TP Đà Nẵng

Tham gia tập trận, tàu tuần tra Hải quân Brunei đến thăm Đà Nẵng

Tham gia tập trận, tàu tuần tra Hải quân Brunei đến thăm Đà Nẵng

Tàu tuần tra của Hải quân Brunei cập cảng Tiên Sa

Tàu tuần tra của Hải quân Brunei cập cảng Tiên Sa

Tàu Hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân của Brunei cập cảng Tiên Sa - Đà Nẵng

Tàu Hải quân của Brunei cập cảng Tiên Sa - Đà Nẵng

Tàu hải quân Brunei cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng

Tàu hải quân Brunei cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei tới Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei tới Đà Nẵng