NASA: Tàu vũ trụ không người lái Crew Dragon trở về Trái Đất an toàn

NASA: Tàu vũ trụ không người lái Crew Dragon trở về Trái Đất an toàn

Tàu vũ trụ Crew Dragon trở về Trái Đất an toàn

Tàu vũ trụ Crew Dragon trở về Trái Đất an toàn

SpaceX phóng thử thành công tàu Dragon vũ trụ

SpaceX phóng thử thành công tàu Dragon vũ trụ

Tàu Crew Dragon kết nối thành công với Trạm vũ trụ ISS

Tàu Crew Dragon kết nối thành công với Trạm vũ trụ ISS

Tàu Crew Dragon kết nối thành công với trạm vũ trụ ISS

Tàu Crew Dragon kết nối thành công với trạm vũ trụ ISS

Tàu vũ trụ không người lái Crew Dragon kết nối thành công với Trạm vũ trụ ISS

Tàu vũ trụ không người lái Crew Dragon kết nối thành công với Trạm vũ trụ ISS

Tàu Crew Dragon của SpaceX kết nối thành công với trạm vũ trụ ISS

Tàu Crew Dragon của SpaceX kết nối thành công với trạm vũ trụ ISS

Space X phóng thành công tàu vũ trụ Crew Dragon

Space X phóng thành công tàu vũ trụ Crew Dragon

Space X phóng thành công tàu vũ trụ không người lái Crew Dragon

Space X phóng thành công tàu vũ trụ không người lái Crew Dragon