Mệnh lệnh trái tim

Mệnh lệnh trái tim

Vào đầu tháng 8-2018, khi đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, Tàu 744 của Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn...