Giám đốc Điện lực huyện mất chức do sai phạm thu chi tài chính

Giám đốc Điện lực huyện mất chức do sai phạm thu chi tài chính

Do sai phạm thu chi tài chính của cơ quan, ông Tào Văn Minh, Giám đốc Điện lực huyện Thiệu Hóa (thuộc Công...
1 phút 9 lần mất điện ở Thanh Hóa... tại cái cây của công ty khác

1 phút 9 lần mất điện ở Thanh Hóa... tại cái cây của công ty khác

1 phút 9 lần mất điện ở Thanh Hóa... tại cái cây của công ty khác

1 phút 9 lần mất điện ở Thanh Hóa... tại cái cây của công ty khác

Tạm đình chỉ Giám đốc điện lực vì để 1 phút mất điện 9 lần ở Thanh Hóa

Tạm đình chỉ Giám đốc điện lực vì để 1 phút mất điện 9 lần ở Thanh Hóa

Tạm đình chỉ giám đốc để '1 phút 9 lần mất điện' ở Thanh Hóa

Tạm đình chỉ giám đốc để '1 phút 9 lần mất điện' ở Thanh Hóa

Tạm đình chỉ giám đốc điện lực huyện vì để xảy ra mất điện liên tục

Tạm đình chỉ giám đốc điện lực huyện vì để xảy ra mất điện liên tục

Thanh Hóa: Dân khốn khổ vì 'đặc sản' điện chập chờn, mất hơn 10 lần mỗi ngày

Thanh Hóa: Dân khốn khổ vì 'đặc sản' điện chập chờn, mất hơn 10 lần mỗi ngày