Vì sao Tôn Quyền không thể xưng bá thiên hạ dù thực lực cực mạnh?

Vì sao Tôn Quyền không thể xưng bá thiên hạ dù thực lực cực mạnh?

Từng đánh bại 2 cuộc xâm lăng lớn, tại sao Tôn Quyền không thể thống nhất Trung Hoa?

Từng đánh bại 2 cuộc xâm lăng lớn, tại sao Tôn Quyền không thể thống nhất Trung Hoa?

7 câu nói kinh điển chỉ có trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, gói gọn trí tuệ nhân sinh

7 câu nói kinh điển chỉ có trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, gói gọn trí tuệ nhân sinh

Bất ngờ với lý do Gia Cát Lượng để Quan Vũ tha chết cho Tào Thào ở Hoa Dung Đạo

Bất ngờ với lý do Gia Cát Lượng để Quan Vũ tha chết cho Tào Thào ở Hoa Dung Đạo

Trương Phi nói câu gì khiến nhà Thục Hán lung lay, chờ ngày sụp đổ?

Trương Phi nói câu gì khiến nhà Thục Hán lung lay, chờ ngày sụp đổ?

Tào Tháo cũng là... danh hài

Tào Tháo cũng là... danh hài

Tam Quốc: Chỉ một câu nói của Trương Phi đã khiến Thục Hán lung lay sụp đổ

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Vì sao Tào Tháo chỉ giết Lữ Bố mà không dám ra tay với Lưu Bị?

Vì sao Tào Tháo chỉ giết Lữ Bố mà không dám ra tay với Lưu Bị?

Vì sao Tào Tháo chỉ giết Lữ Bố mà không dám ra tay với Lưu Bị?

Chuyện ít biết về những mãnh tướng uy trấn thiên hạ của Tào Thào

Bí mật hộp quà rỗng của Tào Tháo khiến Tuân Úc đột ngột tự vẫn

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Vì sao Tào Tháo chỉ giết Lữ Bố mà không dám ra tay với Lưu Bị?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Hai sai lầm khiến Tào Tháo phải hối hận, giết một người nên tha và bỏ qua một người nên giết

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Hai sai lầm khiến Tào Tháo phải hối hận, giết một người nên tha và bỏ qua một người nên giết

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc dũng tướng Hạ Hầu Đôn bị thương, nuốt trọn con ngươi

Đâu chỉ Hạ Hầu Đôn thời Tam quốc, ở Đại Việt cũng có dũng tướng bị thương, nuốt trọn con ngươi

Sự thực 'sốc' về trí khôn của Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc dũng tướng Hạ Hầu Đôn bị thương, nuốt trọn con ngươi

Mỹ nhân nào được Tào Tháo mê đắm yêu thương suốt đời?