Sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa (Thanh Hóa) - Kỳ cuối: Bổ nhiệm cán bộ trái quy định

Sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa (Thanh Hóa) - Kỳ cuối: Bổ nhiệm cán bộ trái quy định

Sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Quan Hóa (Thanh Hóa) - Kỳ I: Ép nhân viên hợp đồng 'bôi trơn' trước kỳ xét viên chức

Sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Quan Hóa (Thanh Hóa) - Kỳ I: Ép nhân viên hợp đồng 'bôi trơn' trước kỳ xét viên chức

Thanh Hóa: Cảnh cáo giám đốc bệnh viện huyện nhận tiền chạy việc

Thanh Hóa: Cảnh cáo giám đốc bệnh viện huyện nhận tiền chạy việc

Cảnh cáo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa

Cảnh cáo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa

Cảnh cáo, điều động giám đốc bệnh viện bị tố nhận 50-70 triệu đồng/suất 'chạy việc'

Cảnh cáo, điều động giám đốc bệnh viện bị tố nhận 50-70 triệu đồng/suất 'chạy việc'

Cảnh cáo Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa vì sai phạm trong quản lý, điều hành

Cảnh cáo Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa vì sai phạm trong quản lý, điều hành

Phó giám đốc bệnh viện tố cáo giám đốc nhận tiền 'chạy việc' 50-70 triệu đồng mỗi trường hợp

Phó giám đốc bệnh viện tố cáo giám đốc nhận tiền 'chạy việc' 50-70 triệu đồng mỗi trường hợp

Chuyển Công an vụ giám đốc bệnh viện bị tố nhận tiền 'chạy việc'

Chuyển Công an vụ giám đốc bệnh viện bị tố nhận tiền 'chạy việc'

30/65 ý kiến khảo sát cho rằng Giám đốc bệnh viện chuyên quyền, độc đoán

30/65 ý kiến khảo sát cho rằng Giám đốc bệnh viện chuyên quyền, độc đoán

Kỷ luật giám đốc bệnh viện bị tố nhận tiền chạy việc

Kỷ luật giám đốc bệnh viện bị tố nhận tiền chạy việc

Thanh Hóa: chuyển hồ sơ sai phạm của giám đốc bệnh viện Quan Hóa qua công an điều tra

Thanh Hóa: chuyển hồ sơ sai phạm của giám đốc bệnh viện Quan Hóa qua công an điều tra

Kỷ luật cảnh cáo giám đốc bệnh viện huyện vì ép lao động hợp đồng nộp tiền 'bôi trơn'

Kỷ luật cảnh cáo giám đốc bệnh viện huyện vì ép lao động hợp đồng nộp tiền 'bôi trơn'

Cảnh cáo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa

Cảnh cáo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa

Chuyển hồ sơ sang công an điều tra vụ cán bộ bệnh viện bị tố nhận tiền chạy việc

Chuyển hồ sơ sang công an điều tra vụ cán bộ bệnh viện bị tố nhận tiền chạy việc