Tin mới nhận

Hà Nội: Siết quản lý tài sản công cho thuê sai quy định

Hà Nội: Siết quản lý tài sản công cho thuê sai quy định

Hà Nội cấm giữ lại trụ sở cũ để cho thuê khi chưa được phép

Hà Nội cấm giữ lại trụ sở cũ để cho thuê khi chưa được phép

Hà Nội: Nghiêm cấm việc giữ lại trụ sở cũ để cho thuê, cho mượn

Hà Nội: Nghiêm cấm việc giữ lại trụ sở cũ để cho thuê, cho mượn

Hà Nội cấm sử dụng trụ sở cũ cho thuê, mượn

Hà Nội cấm sử dụng trụ sở cũ cho thuê, mượn

Hà Nội cấm các đơn vị giữ lại trụ sở cũ

Hà Nội cấm các đơn vị giữ lại trụ sở cũ

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ: Không giữ lại trụ sở làm việc cũ để sử dụng khi chưa được phép

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ: Không giữ lại trụ sở làm việc cũ để sử dụng khi chưa được phép

Chỉ định đồng chí Sử Ngọc Anh giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Gò Vấp

Chỉ định đồng chí Sử Ngọc Anh giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Gò Vấp

EVN Finance: 9 tháng lãi ròng gần 154 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ

EVN Finance: 9 tháng lãi ròng gần 154 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ