Đbqh Nguyễn Quốc hận: làm rõ dự án khẩn cấp đối phó với thiên tai, thảm họa

Đbqh Nguyễn Quốc hận: làm rõ dự án khẩn cấp đối phó với thiên tai, thảm họa

Vì sao doanh nghiệp cổ phần hóa không chịu lên sàn?

Vì sao doanh nghiệp cổ phần hóa không chịu lên sàn?

Thay sếp doanh nghiệp chậm đưa cổ phiếu lên sàn

Thay sếp doanh nghiệp chậm đưa cổ phiếu lên sàn

Doanh nghiệp Nhà nước cần được giải thoát khỏi các gánh nặng

Doanh nghiệp Nhà nước cần được giải thoát khỏi các gánh nặng

Cổ phần hóa vỡ kế hoạch vì đâu?

Cổ phần hóa vỡ kế hoạch vì đâu?

Làm sao để 'chặn' thất thoát vốn trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước?

Làm sao để 'chặn' thất thoát vốn trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước?

Để một đồng Nhà nước đầu tư phải sinh lợi gấp hai

Để một đồng Nhà nước đầu tư phải sinh lợi gấp hai

Nhiều 'ông lớn' hậu cổ phần hóa dây dưa bàn giao sang công ty cổ phần

Nhiều 'ông lớn' hậu cổ phần hóa dây dưa bàn giao sang công ty cổ phần

12 dự án thua lỗ là bài học đau xót cho doanh nghiệp nhà nước

12 dự án thua lỗ là bài học đau xót cho doanh nghiệp nhà nước

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước chậm, có khả năng không đạt kế hoạch

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước chậm, có khả năng không đạt kế hoạch

Cơ chế quản trị doanh nghiệp nhà nước chưa phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế

Cơ chế quản trị doanh nghiệp nhà nước chưa phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế

Người đứng đầu chưa quyết liệt trong cổ phần hóa

Người đứng đầu chưa quyết liệt trong cổ phần hóa

Thuế thu sao cho đủ?

Thuế thu sao cho đủ?

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho thuế: Lo lộ thông tin người dùng?

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho thuế: Lo lộ thông tin người dùng?

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Tài chính

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Tài chính

Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 138 phát hành ngày 18/11/2018

Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 138 phát hành ngày 18/11/2018

Tài chính 24h: Tranh luận về việc 'kiểm toán làm liên lụy thuế'

Tài chính 24h: Tranh luận về việc 'kiểm toán làm liên lụy thuế'

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) với chất lượng và hiệu quả cao nhất

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) với chất lượng và hiệu quả cao nhất

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Tổng kiểm toán Nhà nước: Để sót, lọt nguồn thu thuế rất lớn

Tổng kiểm toán Nhà nước: Để sót, lọt nguồn thu thuế rất lớn

Tổng Kiểm toán Nhà nước tranh luận gay gắt với Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tổng Kiểm toán Nhà nước tranh luận gay gắt với Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngân hàng phải cung cấp thông tin khách hàng cho ngành thuế?

Tổng Kiểm toán tranh luận 'nóng' với Bộ trưởng Tài chính về kiểm toán thuế

Tổng Kiểm toán tranh luận 'nóng' với Bộ trưởng Tài chính về kiểm toán thuế

Tổng KTNN, Bộ trưởng Tài chính tranh luận việc 'liên lụy cơ quan thuế'

Tổng KTNN, Bộ trưởng Tài chính tranh luận việc 'liên lụy cơ quan thuế'

Tổng Kiểm toán Nhà nước tranh luận trước giải trình của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tổng Kiểm toán Nhà nước tranh luận trước giải trình của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Sửa 3 lần trong 10 năm, Luật Quản lý thuế vẫn nhiều bất cập

Sửa 3 lần trong 10 năm, Luật Quản lý thuế vẫn nhiều bất cập

Chính thức bàn giao SCIC về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Chính thức bàn giao SCIC về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Minh bạch, công khai, bình đẳng, phù hợp với thông lệ quốc tế

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Minh bạch, công khai, bình đẳng, phù hợp với thông lệ quốc tế

Cần có quy định về chống chuyển lợi nhuận và chống xói mòn nguồn thu thuế

Cần có quy định về chống chuyển lợi nhuận và chống xói mòn nguồn thu thuế

Chính thức bàn giao SCIC về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Chính thức bàn giao SCIC về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Bộ trưởng Tài chính: 'Các nước nộp thuế là vinh quang, ta có phải thế không?'

Bộ trưởng Tài chính: 'Các nước nộp thuế là vinh quang, ta có phải thế không?'

Chính thức bàn giao SCIC về 'Siêu Ủy ban' quản lý vốn Nhà nước

Chính thức bàn giao SCIC về 'Siêu Ủy ban' quản lý vốn Nhà nước

Bổ sung thẩm quyền xóa nợ thuế giúp giảm số nợ ảo

Bổ sung thẩm quyền xóa nợ thuế giúp giảm số nợ ảo

Cơ quan thuế vẫn muốn 'đòi' nhà băng cung cấp thông tin tài khoản

Cơ quan thuế vẫn muốn 'đòi' nhà băng cung cấp thông tin tài khoản

Sửa Luật Quản lý thuế: Bổ sung nhiều quy định về khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp

Sửa Luật Quản lý thuế: Bổ sung nhiều quy định về khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp