Đường 9 - biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

Đường 9 - biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bản hùng ca trên miền đất lửa

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bản hùng ca trên miền đất lửa

Những ngày sống chết ở Tà Cơn

Những ngày sống chết ở Tà Cơn

Phát huy giá trị Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Phát huy giá trị Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh- Giải phóng Hướng Hóa

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh- Giải phóng Hướng Hóa

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa

Long trọng lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh

Long trọng lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh

Khe Sanh bất tử và âm vang ngày mới

Khe Sanh bất tử và âm vang ngày mới

Hàng ngàn người tham dự lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh

Hàng ngàn người tham dự lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh

Vận dụng những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968 vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Vận dụng những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968 vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Quảng Trị: Long trọng lễ kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh

Quảng Trị: Long trọng lễ kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh

Bước phát triển về nghệ thuật tác chiến chiến dịch

Bước phát triển về nghệ thuật tác chiến chiến dịch

Hướng Hóa tự hào truyền thống, tiếp nối chiến thắng Khe Sanh lịch sử

Hướng Hóa tự hào truyền thống, tiếp nối chiến thắng Khe Sanh lịch sử

Biên cương một buổi

Biên cương một buổi

Chỉ có ở Tà Cơn

Chỉ có ở Tà Cơn

Sân bay Tà Cơn - lạ và quen...

Sân bay Tà Cơn - lạ và quen...

Ðêm đêm rì rầm trong tiếng đất…

Ðêm đêm rì rầm trong tiếng đất…

Điều kỳ diệu về vị tướng cả đời chiến đấu không một lần bị thương

Điều kỳ diệu về vị tướng cả đời chiến đấu không một lần bị thương

Người giữ linh hồn của chiến thắng Khe Sanh

Người giữ linh hồn của chiến thắng Khe Sanh

'Người con Xô viết' và những năm tháng không quên

'Người con Xô viết' và những năm tháng không quên

Người trở về từ chảo lửa Khe Sanh

Người trở về từ chảo lửa Khe Sanh

Vị tướng già với những dòng nhật ký chiến trường cách đây tròn 50 năm

Vị tướng già với những dòng nhật ký chiến trường cách đây tròn 50 năm