Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn kiểm định tại Cầu Ngòi Thủ (Km136+108) tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát thuộc nút giao Vực Vòng và phạm vi Trạm thu phí nút giao Cao Bồ đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Công Ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời chào hàng gói thầu 'Phòng Studio cho VIAGS'

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ETC2 cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án 'Đầu tư xe kéo đẩy máy bay hạng IV năm 2017'

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu TP6: Thay thế, sửa chữa đột xuất một số thiết bị thu phí, dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa hư hỏng nhà trạm điều hành tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa hư hỏng mặt đường nhánh N1, N2, N3, N4 nút giao Vực Vòng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Dự án hạ tầng do người dân góp đất, góp vốn tại Hà Nam: Bên mời thầu bưng bít thông tin?

Dự án hạ tầng do người dân góp đất, góp vốn tại Hà Nam: Bên mời thầu bưng bít thông tin?

Chọn nhà thầu thiết bị y tế tại Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy: Đề xuất áp dụng trường hợp đặc biệt

Chọn nhà thầu thiết bị y tế tại Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy: Đề xuất áp dụng trường hợp đặc biệt

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn, nút giao IC16 tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu TVL2 cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê thiết bị thu phí đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 'Mua 03 thiết bị cấp điện máy bay công suất 180 KVA'

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 'Mua 02 xe cấp khí lạnh công suất 110 -115 tấn lạnh'

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu nâng cấp, bổ sung hệ thống phần mềm và thiết bị phục vụ công tác thu giá liên thông tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quốc lộ 12B đoạn Tam Điệp - Nho Quan

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quốc lộ 12B đoạn Tam Điệp - Nho Quan