Nhân viên quản lý bãi biển 2 lần trả lại tài sản cho du khách

Nhân viên quản lý bãi biển 2 lần trả lại tài sản cho du khách

Đà Nẵng: Hai lần nhặt và trả lại cho du khách số tiền hơn 80 triệu đồng

Đà Nẵng: Hai lần nhặt và trả lại cho du khách số tiền hơn 80 triệu đồng

Không động lòng trước của rơi nhiều gấp 6 lần lương

Không động lòng trước của rơi nhiều gấp 6 lần lương

Đà Nẵng: Nhân viên trả lại tài sản bị mất trị giá hơn 80 triệu đồng cho du khách

Đà Nẵng: Nhân viên trả lại tài sản bị mất trị giá hơn 80 triệu đồng cho du khách

Trong 4 ngày, hai lần trả lại tài sản bị mất trị giá hơn 80 triệu đồng cho du khách

Trong 4 ngày, hai lần trả lại tài sản bị mất trị giá hơn 80 triệu đồng cho du khách

Nhân viên đội Quản lý du lịch biển hai lần trả tài sản gần 100 triệu đồng cho khách ngoại quốc

Nhân viên đội Quản lý du lịch biển hai lần trả tài sản gần 100 triệu đồng cho khách ngoại quốc