Những tiện ích khi dùng ổ cứng lưu trữ NAS DS918+

Những tiện ích khi dùng ổ cứng lưu trữ NAS DS918+

Những tập thể hoặc cá nhân có nhu cầu đặc biệt về dữ liệu, một máy chủ lưu trữ như Synology NAS DS918+ là...