Thượng viện Mỹ bắt đầu phiên xét xử luận tội Tổng thống Donald Trump

Thượng viện Mỹ bắt đầu phiên xét xử luận tội Tổng thống Donald Trump

Luận tội Tổng thống Trump tại Thượng viện: Chân dung 7 công tố viên

Luận tội Tổng thống Trump tại Thượng viện: Chân dung 7 công tố viên

Luận tội Tổng thống Trump tại Thượng viện: Chân dung 7 công tố viên

Luận tội Tổng thống Trump tại Thượng viện: Chân dung 7 công tố viên

Hình ảnh đầu tiên về phiên tòa luận tội Tổng thống Trump tại Thượng viện

Hình ảnh đầu tiên về phiên tòa luận tội Tổng thống Trump tại Thượng viện

Hình ảnh đầu tiên về phiên tòa luận tội Tổng thống Trump tại Thượng viện

Hình ảnh đầu tiên về phiên tòa luận tội Tổng thống Trump tại Thượng viện

Nghi thức tuyên thệ mở đầu phiên luận tội TT Trump tại Thượng viện

Nghi thức tuyên thệ mở đầu phiên luận tội TT Trump tại Thượng viện

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết gửi bản luận tội Tổng thống Trump lên Quốc hội

Hạ viện chuyển điều khoản luận tội ông Trump lên Thượng viện

Mỹ: Hạ viện hoàn thiện các bước cuối cùng, mở đường xét xử ông Trump tại Thượng viện

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết chuyển điều khoản luận tội ông Trump lên Thượng viện

Bà Pelosi đề cử 7 công tố viên cho phiên tòa luận tội ông Trump

Chủ tịch Hạ viện Mỹ chỉ định nhóm chuyên trách dự phiên xét xử luận tội Tổng thống Trump

Những người phụ nữ viết nên lịch sử bầu cử Quốc hội Mỹ 2018

Bầu cử giữa kỳ ghi nhận 9 điều 'lần đầu tiên' trong lịch sử nước Mỹ

Bầu cử Mỹ: Từ nghị sĩ nữ trẻ nhất đến Thống đốc đồng tính đầu tiên