HLV U22 Singapore: 'Chúng tôi không ngán Việt Nam, Thái Lan'

HLV U22 Singapore: 'Chúng tôi không ngán Việt Nam, Thái Lan'

HLV Fandi Ahmad chốt danh sách U22 Singapore và tuyên bố không ngại Việt Nam, Thái Lan hay bất cứ đối thủ...