Những biến đổi sâu sắc trong câu chuyện về bản dạng giới

Những biến đổi sâu sắc trong câu chuyện về bản dạng giới

Chiếu phim 'Finding Phong' trong hội thảo về quyền LGBT

Chiếu phim 'Finding Phong' trong hội thảo về quyền LGBT

Phim tài liệu độc lập: Hành trình gian nan!

Phim tài liệu độc lập: Hành trình gian nan!

Đi tìm Phong, hành trình ra rạp nhọc nhằn

Đi tìm Phong, hành trình ra rạp nhọc nhằn

Đi tìm Phong chính thức ra rạp

Đi tìm Phong chính thức ra rạp

Chờ 4 năm, phim về người chuyển giới mới được công chiếu tại Việt Nam

Chờ 4 năm, phim về người chuyển giới mới được công chiếu tại Việt Nam

'Đi tìm Phong'- hành trình tìm lại bản thân

'Đi tìm Phong'- hành trình tìm lại bản thân

Phim tài liệu về hành trình của người chuyển giới sắp công chiếu tại Việt Nam

Phim tài liệu về hành trình của người chuyển giới sắp công chiếu tại Việt Nam

Finding Phong - một góc tiếp cận rất mới đối với người chuyển giới

Finding Phong - một góc tiếp cận rất mới đối với người chuyển giới

Phim tài liệu về người chuyển giới công chiếu tại Việt Nam sau giải thưởng quốc tế

Phim tài liệu về người chuyển giới công chiếu tại Việt Nam sau giải thưởng quốc tế

Bí mật của người 'hồn lạc xác'

Bí mật của người 'hồn lạc xác'

Người làm phim 'Tây' thích, 'ta' thờ ơ

Người làm phim 'Tây' thích, 'ta' thờ ơ

Phim tài liệu về người chuyển giới được khen ngợi tại Pháp

Phim tài liệu về người chuyển giới được khen ngợi tại Pháp