Phim tài liệu và giấc mơ ra rạp

Phim tài liệu và giấc mơ ra rạp

Vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay các phim tài liệu có cơ hội ra rạp. Tuy nhiên, những 'đốm lửa' đó đã và đang...