Kinh hãi phát hiện 'thủy quái' đầy lông lá dạt vào bờ biển

Kinh hãi phát hiện 'thủy quái' đầy lông lá dạt vào bờ biển

Xác 'quái vật biển không đầu' dạt vào bờ biển Nga

Xác 'quái vật biển không đầu' dạt vào bờ biển Nga

'Sinh vật lạ' đầy lông lá mắc cạn trên bờ biển Siberia

'Sinh vật lạ' đầy lông lá mắc cạn trên bờ biển Siberia

Xác 'quái vật biển không đầu' dạt vào bờ biển Nga

Xác 'quái vật biển không đầu' dạt vào bờ biển Nga

Quái vật biển không đầu, không mắt, lớn gấp 3 người thường ở Nga

Quái vật biển không đầu, không mắt, lớn gấp 3 người thường ở Nga

Kinh hãi phát hiện 'quái vật' đầy lông lá dạt vào bãi biển

Kinh hãi phát hiện 'quái vật' đầy lông lá dạt vào bãi biển

'Thủy quái' bí ẩn trôi dạt vào bờ biển Nga

'Thủy quái' bí ẩn trôi dạt vào bờ biển Nga

Sinh vật lông lá bí ẩn dạt vào bờ biển Nga

Sinh vật lông lá bí ẩn dạt vào bờ biển Nga