Hợp đồng giữa thầy Park và VFF: Hai bên tìm được tiếng nói chung?

Hợp đồng giữa thầy Park và VFF: Hai bên tìm được tiếng nói chung?

Đề cập đến việc đàm phán hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông Park Hang- seo, ông Cao Văn Chóng,...