Việt Nam trong top đầu triển khai công nghệ 5G

Việt Nam trong top đầu triển khai công nghệ 5G

Viettel và VNPT đã sẵn sàng thử nghiệm 5G

Viettel và VNPT đã sẵn sàng thử nghiệm 5G

Tiến trình phát triển 5G tại Việt Nam nhanh hơn Hoa Kỳ, Nhật Bản

Tiến trình phát triển 5G tại Việt Nam nhanh hơn Hoa Kỳ, Nhật Bản

Mạng 5.0 là hạ tầng quan trọng của Cách mạng công nghiệp 4.0

Mạng 5.0 là hạ tầng quan trọng của Cách mạng công nghiệp 4.0

5G 'made in Vietnam' chờ bệ phóng

5G 'made in Vietnam' chờ bệ phóng

Phát triển mạng 5G, cơ hội để vươn lên hàng đầu

Phát triển mạng 5G, cơ hội để vươn lên hàng đầu

Xây dựng hạ tầng 5G đồng bộ với chính sách cho công nghệ mới

Xây dựng hạ tầng 5G đồng bộ với chính sách cho công nghệ mới

'Việt Nam sẽ là một trong những nước triển khai 5G đầu tiên trên thế giới'

'Việt Nam sẽ là một trong những nước triển khai 5G đầu tiên trên thế giới'