Đi cùng nhịp thế giới

Đi cùng nhịp thế giới

Sự kiện Viettel thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam không chỉ khẳng định khả năng làm chủ và triển...
Việt Nam trong top đầu triển khai công nghệ 5G

Việt Nam trong top đầu triển khai công nghệ 5G

Tiến trình phát triển 5G tại Việt Nam nhanh hơn Hoa Kỳ, Nhật Bản

Tiến trình phát triển 5G tại Việt Nam nhanh hơn Hoa Kỳ, Nhật Bản

5G 'made in Vietnam' chờ bệ phóng

5G 'made in Vietnam' chờ bệ phóng

Mạng 5.0 là hạ tầng quan trọng của Cách mạng công nghiệp 4.0

Mạng 5.0 là hạ tầng quan trọng của Cách mạng công nghiệp 4.0

Việt Nam sẽ thành trung tâm công nghệ của khu vực nhờ đổi mới sáng tạo

Việt Nam sẽ thành trung tâm công nghệ của khu vực nhờ đổi mới sáng tạo

Việt Nam sẽ là một trong những nước đầu tiên triển khai 5G

Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng số là cuộc chạy đua nước rút

Phát triển mạng 5G, cơ hội để vươn lên hàng đầu

Việt Nam thuộc ở top đầu những quốc gia tiên phong triển khai 5G