Doanh nghiệp khởi nghiệp: Cơ hội nhận khoản đầu tư lên tới 2 triệu USD

Doanh nghiệp khởi nghiệp: Cơ hội nhận khoản đầu tư lên tới 2 triệu USD

Những người sáng lập doanh nghiệp sẽ nhận được khoản đầu tư từ 1 đến 2 triệu USD ở giai đoạn đầu của chương...