2 siêu xe 50 tỷ đồng thiếu gia Minh nhựa vừa tậu có gì đặc biệt?

2 siêu xe 50 tỷ đồng thiếu gia Minh nhựa vừa tậu có gì đặc biệt?

Cả 2 chiếc siêu xe mà thiếu gia Minh Nhựa vừa tậu đều thuộc những hãng xe nổi tiếng, với giá trị 2 chiếc...