Cấp bảo lãnh Chính phủ hơn 1,6 tỷ USD cho 2 dự án điện của EVN và PVN

Cấp bảo lãnh Chính phủ hơn 1,6 tỷ USD cho 2 dự án điện của EVN và PVN

Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2018 đã thực hiện cấp bảo lãnh Chính phủ cho 2 dự án điện của EVN và PVN...
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng hòa lưới điện lần đầu thành công, vượt tiến độ 71 ngày

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng hòa lưới điện lần đầu thành công, vượt tiến độ 71 ngày

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng đốt than lần đầu sớm hơn 1,5 tháng

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng đốt than lần đầu sớm hơn 1,5 tháng

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng đốt than thành công

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng đốt than thành công

EVN giới thiệu công nghệ Nhà máy Nhiệt điện than và môi trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch

EVN giới thiệu công nghệ Nhà máy Nhiệt điện than và môi trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch

Giám sát chặt môi trường nhiệt điện Quảng Trạch

Giám sát chặt môi trường nhiệt điện Quảng Trạch

Giám sát chặt môi trường nhiệt điện Quảng Trạch

EVN cam kết sử dụng công nghệ hiện đại cho dự án nhiệt điện Quảng Trạch

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 sẽ sử dụng công nghệ hiện đại

EVN cam kết giám sát môi trường dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch