Phụ huynh trường quốc tế bức xúc vì suất ăn chỉ lèo tèo vài miếng thịt của con

Phụ huynh trường quốc tế bức xúc vì suất ăn chỉ lèo tèo vài miếng thịt của con

Sau khi nhiều lần con đi học về than đói, một số phụ huynh đã trực tiếp đến trường vào giờ ăn trưa để tìm...