Lật mặt ông trùm ma túy vùng biên

Lật mặt ông trùm ma túy vùng biên

Thanh Hóa: Thu giữ 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy tổng hợp

Thanh Hóa: Thu giữ 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy tổng hợp

Người đàn ông vượt biên cùng 7 bánh heroin và 56 nghìn viên ma túy

Người đàn ông vượt biên cùng 7 bánh heroin và 56 nghìn viên ma túy

Bắt gã đàn ông 55 tuổi vận chuyển lượng ma túy 'khủng' qua biên giới

Bắt gã đàn ông 55 tuổi vận chuyển lượng ma túy 'khủng' qua biên giới

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng vượt biên vận chuyển 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy

Bắt đối tượng vượt biên vận chuyển 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy

Bắt đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin, 56.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin, 56.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin, 56 nghìn viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Bắt đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin, 56 nghìn viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Vận chuyển 7 bánh heroin, 56 nghìn viên ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Vận chuyển 7 bánh heroin, 56 nghìn viên ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Bắt đối tượng vượt biên vận chuyển 7 bánh heroin

Bắt đối tượng vượt biên vận chuyển 7 bánh heroin

Bắt vụ vận chuyển 7 bánh heroin, 56.000 viên ma túy

Bắt vụ vận chuyển 7 bánh heroin, 56.000 viên ma túy

Vận chuyển 7 bánh heroin, 56.000 viên ma túy từ Lào vào Việt Nam

Vận chuyển 7 bánh heroin, 56.000 viên ma túy từ Lào vào Việt Nam

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin, 56.000 viên ma túy qua biên giới

Bắt đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin, 56.000 viên ma túy qua biên giới

Bắt tạm giam một số cán bộ

Gã đàn ông vượt biên giới cùng 7 bánh heroin, 56.000 viên ma túy

Gã đàn ông vượt biên giới cùng 7 bánh heroin, 56.000 viên ma túy

Thanh Hóa: Bắt giữ 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy tổng hợp ở biên giới

Thanh Hóa: Bắt giữ 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy tổng hợp ở biên giới

Bắt vụ vận chuyển 7 bánh heroin và 56 nghìn viên ma túy tổng hợp

Bắt vụ vận chuyển 7 bánh heroin và 56 nghìn viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng vận chuyển 56.000 viên ma túy và 7 bánh heroin

Bắt đối tượng vận chuyển 56.000 viên ma túy và 7 bánh heroin