Bí mật về Hội Tam hoàng: 'Con rắn nhiều đầu' 14K

Bí mật về Hội Tam hoàng: 'Con rắn nhiều đầu' 14K

14K hiện được cho là băng nhóm lớn thứ 2 trong 'Tứ đại hắc bang' của Hội Tam hoàng, nổi tiếng về buôn bán...