Số phận chìm nổi của loạt phim Trung Quốc bị 'đắp chiếu'

Số phận chìm nổi của loạt phim Trung Quốc bị 'đắp chiếu'

Dưới áp lực của quy định kiểm duyệt khắt khe, nhiều bộ phim điện ảnh Trung Quốc phải chịu cảnh bị hoãn...