Giá phân bón nhập khẩu tuần 20-26/4/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 20-26/4/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 30/3/2018 – 5/4/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 30/3/2018 – 5/4/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 23-30/3/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 23-30/3/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 2-8/3/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 2-8/3/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 5-11/1/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 5-11/1/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 1-7/12/2017

Giá phân bón nhập khẩu tuần 1-7/12/2017

Giá phân bón nhập khẩu tuần 27/10 -3/11/2017

Giá phân bón nhập khẩu tuần 27/10 -3/11/2017

Giá phân bón nhập khẩu tuần 13 -20/10/2017

Giá phân bón nhập khẩu tuần 13 -20/10/2017

Giá phân bón nhập khẩu tuần 6-13/10/2017

Giá phân bón nhập khẩu tuần 6-13/10/2017

Giá phân bón nhập khẩu tuần 22 -28/9/2017

Giá phân bón nhập khẩu tuần 22 -28/9/2017